ALGEMENE VOORWAARDEN 

Lees hier onze algemene voorwaarden:

 • Reserveren kan telefonisch, online en via e-mail.
 • Reserveren van arrangementen kan alleen per mail of telefonisch.
 • Toegang tot Escaperoom Oss, Dracula’s Bedroom, Villa Nuvelstijn en Dokter Freud, en deelname aan het spel zijn geheel op eigen risico.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 • Het maximaal aantal deelnemers per tijdslot in Villa Nuvelstijn en in Dokter Freud is 6, in Dracula’s Bedroom is dit 10. Indien u met meer dan dit aantal personen wenst deel te nemen, dient u meerdere tijdssloten te reserveren.
 • Het spel duurt maximaal 60 minuten. U dient minstens 15 minuten vooraf aanwezig te zijn op locatie.
 • Personen met epilepsie, zwangere vrouwen en personen onder invloed van drank en drugs zijn niet toegelaten.
 • De gebruikte decors, verhaallijnen, puzzels en opdrachten zijn eigendom van Escaperoom Oss. Deze dienen vertrouwelijk behandeld te worden en mogen onder geen beding gekopieerd of nagebootst worden in andere settings.
 • De aanwezige panic button is voor noodgevallen. Het indrukken van de panic button is 1 keer toegestaan. Het spel zal doorgaan mits er minimaal 4 spelers in de kamer blijven. De speler(s) die het spel verlaten mogen niet meer terugkeren in het spel.
 • De nooduitgang is de deur waardoor u naar binnen bent gegaan, u drukt op de panic button om de deur te openen.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is verboden tijdens het spel, u kunt uw telefoon in een la, in de kist of in het kleuisje opbergen en u mag de sleutel van deze la, kist en kluis tijdens het spel bij u houden. Het maken van foto of video opnames is ten strengste verboden tijdens het spel. Ook foto en video apparatuur moet u opbergen in een la.
 • Adviesleeftijd is 16 jaar, dit vanwege bepaalde schrikeffecten. Kinderen vanaf 12 jaar zijn toegelaten, doch dienen begeleid te worden door een volwassene. Deze volwassene is geheel verantwoordelijk voor het kind in kwestie.
 • Alle puzzels en spellen in Dracula’s Bedroom kunnen zonder het gebruik van geweld opgelost worden. Schade door geweld of schade wat met opzet veroorzaakt is word verhaalt op de veroorzaker.
 • De sloten die gebruikt worden mogen niet veranderd worden, indien de code van een slot wel veranderd is zullen de kosten van dit slot verhaalt worden op de veroorzaker van dit ongemak.
 • Betaling op locatie kan contant of met PIN. PIN geniet onze voorkeur in verband met de veiligheid van onze medewerkers.
 • Bij geschillen is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement ‘s-Hertogenbosch bevoegd.
 • Annuleren is kosteloos tot 48 uur voor aanvang. Bij annulering binnen 48 uur of een no-show brengen wij het volledige bedrag in rekening per gereserveerd tijdslot. Bij niet-betaling binnen 1 maand na gereserveerd tijdsslot wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10%, alsook een intrest van 10% per jaar aangerekend.
 • Annuleren kan enkel via het contactformulier op de website.
 • Door deze voorwaarden te aanvaarden, machtigt u de organisatie tot weigering van deelnemers op basis van leeftijd, epilepsie, zwangerschap, klaarblijkelijke drank- of drugsintoxicatie en eerdere inbreuken op de vertrouwelijkheid van gebruikte decors, verhaallijnen, puzzels en opdrachten.